Årets NAM omhandler epokegjørende funn og metodiske gjennombrudd innenfor norsk arkeologi. Med tilbakeblikk på milepæler som kulturminneloven, maskinell flateavdekking, fotografiet og C14-metoden retter vi fokus på hvilken betydning disse har hatt for faget og ikke minst hvilke utfordringer vi står overfor i dag.

For mer informasjon se fanen “Årsmøte”