NAM 2019 arrangeres i Stavanger 7. – 9. november. Mer informasjon om konferansen og påmelding kommer snart.

Tema for 2019 er: Gammelt på nytt!

På NAM møtes bredden av norsk arkeologi, både fra akademia, forvaltning, feltarkeologi og freelancere. En kan derfor hevde at NAM tar temperaturen på hva som rører seg i det brede arkeologiske landskapet i Norge. Årsmøte er en god mulighet til å fortsette samtaler som vi har hatt før, der vi igjen vil retter fokus på kjente tema som utdanning, arbeidsmarked, politiske reformer, omorganiseringer og forskningens vilkår. Ved å ta opp disse temaene ønsker vi å skue både fremover og bakover, og se på hva har skjedd de siste årene og prøve å undersøke utviklingen i årene som kommer. Med andre ord tar vi enkelt og greit opp gamle tema på nytt.

Årsmøtet 2019 vil ha fokus på utvikling innenfor tema som berører de fleste som er arkeologer i Norge i dag, og som vi mener er viktig for hva som skjer innenfor faget i årene som kommer. Politiske reformer gjennom regionreform og ny ansvarsfordeling preger manges hverdag for øyeblikket. Den norske modellen for forvaltningen av arkeologiske kulturminner oppfattes som god, men kan vi ta den forgitt? Arbeidsmarkedet byr også på utfordringer som går på tvers av utdannelse, arbeidsgivere, og institusjon. Hvor er utdanning og arbeidsmarkedet på vei, og hvilke konsekvenser får dagens ansettelsespolitikk? Videre er fagets samfunnrelevans avhengig av god formidling og samfunnskontakt. Nye medietyper, demokratisering og tilgjengeliggjøring gir nye muligheter for publikumskontakt, samtidig får en liten uttelling og merittering for slikt arbeid i dagens system. Hvordan ser fremtidens formidlingslandskap ut? Til slutt ser vi at akademia øker krav til faglig spesialisering og samarbeid med spesialister i og utenfor faget. Samtidig er breddekompetansen etterspurt i forvaltningen. Forholdet mellom generell og spesialisert arkeologi er et tema som nok innen både utdanning, arbeidsmarked og forskningen.

Vi håper dere merker dere tid og sted, og legger det inn i planene for høsten.