Nytt av fjoråret var en egen sesjon av resultatbørsen viet til arkeologiske forskningsprosjekt. Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på, og vi ønsker å ha en tilsvarende sesjon også i år. Vårt mål er at dette skal bli en måte for arkeologer å holde seg oppdatert på nye resultater fra norsk arkeologisk forskning. Formatet betyr at innlegget må gi en overordnet og kortfattet presentasjon av forskingsresultat, for orientering og formidling til et brett faglig publikum. Det er ønskelig at presentasjonen skal vise et ferdig resultat eller et prosjekt i sluttfasen.

 

Vi oppfordrer både institusjoner og enkeltpersoner om å bidra på denne delen av resultatbørsen, og vi ønsker resultater fra større forskningsprosjekt så vel som resultater fra doktorgradsprosjekt, masteravhandlinger og lignende. Påmelding bestående av en kort beskrivelse av innhold, tittel på presentasjon samt navn på foredragsholder sendes til NAM-styret.

 

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 13. september 2018.