NAM 2021 digitalt

NAM 2021 blir avholdt digitalt, og vi åpner nå for påmelding via våre hjemmesider. Også i år velger vi å samkjøre medlemskap og påmelding, det vil si at du når du melder deg inn som medlem har du automatisk mulighet til å delta på årets møte:
https://www.arkeologiinorge.no/medlemskap/
Dette gjør vi fordi NAM som medlemsorganisasjon er avhengig av våre medlemmer for å bestå. Siden vi ikke kan drive ordinær konferanseaktivitet håper vi så mange som mulig vil sette av tid til å engasjere seg i årets tilbud allikevel. Medlemskap er til sterkt redusert pris, og konferanseavgift har vi så klart ikke for et digitalt arrangement:
Ordinært medlemskap: 50 kr
Student/arbeidsledig: gratis
Når du melder deg på, vil du også ha mulighet til å redigere egen brukerprofil som medlem i NAM (https://www.arkeologiinorge.no/min-konto/)

Tid og sted

Vi planlegger et to-dagers arrangement, men tar høyde for at digitale dager er lengre enn vanlige dager:
Torsdag 4 november – Ettermiddag (12:00-15:00)
Fredag 5 november – Morgen (09:00-12:00 hvorav årsmøte avholdes 09:00-09:15)
Sted blir på en PC, telefon eller nettbrett nær deg: alle som registrerer seg vil motta informasjon og lenke i god tid.
Vi vil også invitere til en sosial sammenkomst med quiz og fotokonkurranse på kveldstid torsdag 4 november – mer informasjon kommer sammen med årets program.

Tema: del dine utgravninger og forskning!

Vi minner om årets litt kortere format fokusert på resultat- og forskningsbørsen, og oppfordrer alle til å sende inn sine foreslåtte innlegg snarest mulig, og senest innen 20 september.
Resultatbørs:
Institusjoner og prosjekter inviteres til å presentere siste nytt, kort og konsist. Resultatbørsen skal gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget, og foredragsholderne bes om å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte problemstillinger. Påmeldingen må samordnes av den enkelte institusjon før den sendes NAM-styret. På grunn av begrenset plass i programmet, har vi de siste årene ikke hatt plass til alle som har ønsket å delta. Vi ber derfor om at institusjonene ved påmelding, sender en rangert liste over sine bidrag, inklusive en kort begrunnelse for hvorfor det enkelte bidrag bør få plass. NAM-styret forbeholder seg retten til fritt å velge mellom de innsendte bidragene, men vi håper i år å ha plass til flere grunnet utvidet tid i programmet til dette. For å få plass i programmet, må felles påmelding med tittel på enkeltpresentasjonene, samt navn på foredragsholder, sendes innen fristen.
Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 20. september 2021


Arkeologiske forskningsprosjekt
Som i tidligere år, planlegger vi også tid til en egen forskningsbørs som går hånd i hånd med resultatbørsen. Denne er altså viet arkeologiske forskningsprosjekt. Vårt mål er at dette skal bli en måte for arkeologer å holde seg oppdatert på nye resultater fra norsk arkeologisk forskning. Formatet betyr at innlegget må gi en overordnet og kortfattet presentasjon av forskingsresultat, for orientering og formidling til et bredt faglig publikum. Det er ønskelig at presentasjonen skal vise et ferdig resultat eller et prosjekt i sluttfasen.
Vi oppfordrer både institusjoner og enkeltpersoner om å bidra på denne delen av resultatbørsen, og vi ønsker resultater fra større forskningsprosjekt så vel som resultater fra doktorgradsprosjekt, masteravhandlinger og lignende. Påmelding bestående av en kort beskrivelse av innhold, tittel på presentasjon samt navn på foredragsholder sendes til NAM-styret.
Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 20. september 2021

Årsmøtesaker
Saker som skal tas opp på årsmøtet fredag 5. november må være sendt til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med nødvendige dokument, senest seks uker før møtedato: innen 24. september.