Velkommen til NAM 2023!

Sett av 9.-10. november! Da går Det norske arkeologmøtet av stabelen i Bergen på det historiske og nyoppussede Grand Hotel Terminus.

Vi gleder oss til å samle arkeologimiljøet til to dager med sosialt samvær, oppdatering på hva som skjer i felt, forskning og formidling – og ikke minst faglige diskusjoner rundt fagfeltet vårt. Årets tema er:

Hvor går kulturminnevernet? Og hva har det å si for forskningen og forvaltningen?

Norsk arkeologi gjennomgår store endringer. Omfattende forvaltningsundersøkelser har i en årrekke gjort mulig en systematisk innsamling av massedata, som støtter opp under den tredje vitenskapelige revolusjonen i arkeologisk forskning. Samtidig gjennomgår norsk kulturminneforvaltning en markant overhaling med ny rollefordeling, nye mål i kulturmiljøpolitikken og utarbeidelsen av nytt lovverk. I en parallell prosess har regjeringen varslet store endringer for universitetssektoren, med endret finansieringsmodell og en restriktiv holdning til utbyggings- og rehabiliteringskostnader. På årets NAM setter vi søkelys på de nye rammebetingelsene for norsk arkeologi og stiller spørsmålene: Hvordan vil kulturminnevernet endres i tiden fremover og hvilke konsekvenser får det for forskningen? Samtidig løfter vi problemstillingen: hva er utfordringen og potensialet ved en stadig mer dataorientert arkeologi? Med andre ord, hva betyr det for deg og meg?

Vi inviterer hele fagmiljøet til å sende inn forslag til sesjoner, problemstillinger og spennende foredragsholdere. Forslagene kan også være av en art som faller litt utenfor årets tema. For første gang på NAM legger vi til rette for parallelle sesjoner, noe som gir større rom for et mangfoldig program. Ta derfor gjerne kontakt hvis du brenner inne med et tema, smått eller stort, som du ønsker belyst.

Hilsen styret, ved

Ingar, Cornelia, Lars og Jon Gunnar