Velkommen til NAM i Trondheim 5.-7. november!

«Arkeologer uten grenser»

Arkeologien har alltid vært en vitenskap som har søkt støtte og samarbeid i andre disipliner, det være seg humanistiske eller naturvitenskaplige. Tradisjonelt sett har disiplinene gitt arkeologien økt datatilfang, og bidratt til teoretiske tolkningsrammer og nye metodiske muligheter. Arkeologien er i seg selv fagoverskridende, men kan også på mange måter anses som grenseoverskridende: Vi krysser ikke bare disiplinære grenser, men også geografiske, tidsmessige og politiske. Vi søker nye bruksområder for vår egen vitenskap, nye fora for kunnskapsdeling og nye former for samarbeid.

Flere arkeologiske prosjekter har i de siste par tiår satt faget i utradisjonelle settinger og beveget seg utenfor fagets «komfortsone». Vi ser f.eks. at krigsherjede land, samt arkeologiske objekter og fysiske etterlatenskaper fra krig nå er blitt fokus for flere forskningsprosjekter. Vi har med dette begynt å jobbe med geografiske områder, kulturminner og tematikk som tidligere har vært lite berørt. I formidlingsøyemed har det blitt stadig mer populært, og kanskje også nødvendig, å foreta utradisjonelle grep. Gjennom nye former og arenaer for formidling, ser vi at grensen mellom forskning og formidling, og mellom formidlere og publikum viskes ut. Vi låner teknologi fra andre fagområder som aldri før i vår jakt på nye arbeids- og forskningsmetoder som kan lette vårt arbeid og gi oss mer detaljert informasjon. Dette omfatter ikke bare analyser av framgravet materiale, men også muligheten til å foreta en sniktitt på kulturminner fra lufta, under bakken og under is. Forholdet mellom ulike instanser innenfor faget er også under stadig endring. Grensene for hvert felts virksomhet og ansvarsområde omdefineres. I den siste tiden har det skjedd mye innenfor forvaltningsfeltet, og forholdet mellom aktører i kulturminnevernet og andre interessenter. Hvem skal sette agenda?

Med årets NAM ønsker vi å sette fokus på arkeologien som grenseoverskridende i vid forstand, se på noen av de nye trendene, oppsummere resultater og se på muligheter og visjoner framover.

Tid og sted

NAM 2015 arrangeres 5.-7. november i den flotte Øysteinsalen iErkebispegården. Gården var bispesete i Trondheim allerede fra 1000-tallet, og har en lang og spennende brukshistorie som strekker seg opp i etter-reformatorisk tid. Erkebispegården ligger sentralt, mellom Nidarosdomen og Nidelva, med kort gangavstand til Trondheim sentrum. Lunsj og pauseservering vil foregå i tilknytning til konferanselokalet.
Åpningen av NAM skjer torsdag 5. november kl. 11:00. Deltagere kan registrere seg fra kl. 09:00.

Påmelding til konferansen

Påmelding skjer på NAMs nettside: www.arkeologiinorge.no.Påmeldingsfristen er 29. oktober. Det er rabatterte priser ved påmelding før 8. oktober. NAM-medlemmer får særskilt medlemspris ved tidlig påmelding.

Priser

Konferanseavgift ved påmelding innen 8. oktober 2015

NAM-medlem                    
2 dager: kr. 1390,-
1 dag: kr. 700,-

Ikke-medlem                   
2 dager: kr. 1790,-
1 dag: kr. 900,-

Konferanseavgift ved påmelding etter 8. oktober 2015

NAM-medlem/ikke-medlem
2 dager: kr. 1890,-
1 dag: kr. 950,-

Sosialt program

Onsdag: Treffpunkt

For de som ankommer onsdag og har lyst til å møtes til hyggelig lag, er det reservert bord på kafeen Ni muser, like ved Nidarosdomen, fra kl. 20:00. Det finnes for øvrig mange andre spisesteder, kafeer og puber i sentrum, på kjøpesenteret «Solsiden» på Nedre elvehavn, og i den sjarmerende bydelen «Bakklandet».

Torsdag: Postersesjon og tapas på Café To tårn

Torsdag kveld blir det postersesjon med tapas på Café To tårn. Cafeen er samlokalisert med besøkssenteret til Erkebispegården og Nidarosdomen. Her vil det bli servert en variert tapasmeny. Arrangementet starter kl. 20:00, og lokalene blir disponible for NAM-deltagere utover kvelden, med betjent bar.
I løpet av kvelden vil de som deltar med postere kort presentere sine bidrag. En fagjury kårer en vinner som annonseres under festmiddagen på fredag.
Pris: kr. 450,-

Fredag: Festmiddag på Kristiansten festning

Fredag arrangeres det festmiddag på kasernene til Kristiansten festning, ca. 10 min gange fra Erkebispegården og Nidarosdomen. Festningen, som troner over Trondheim sentrum, ble påbegynt i 1681 og fungerte som kontrollpunkt og støtte for de åpne forsvarsverkene langs Nidelven.
Her møtes vi kl. 19:00 til velkomstdrink, og middagen serveres ca. kl. 20:00. Drikke til maten kjøpes av den enkelte i baren.
For de som ønsker det, vil det bli mulig å få en omvisning inne på festningsområdet før middagen.
Pris: kr. 550,-
Gi beskjed til ellen.ellingsen@ntnu.no ved matallergier eller ønske om vegetaralternativ.

Lørdag: Ekskursjon i middelalderens Trondheim

Årets ekskursjon vil rette fokus på middelalderens Trondheim. Øystein Ekroll gir oss en spesialomvisning rundt Nidarosdomen, og Ian Reed tar oss med på en guidet vandring gjennom Trondheim sentrum.
Oppmøte kl. 10:00 ved Vestfronten av Nidarosdomen
Pris: kr. 250,-


 

Overnatting

Det er reservert rikelig med hotellrom til konferansepris på Comfort Hotel Park, Prinsensgt. 4a. Hotellet ligger 5 minutters gange fra Erkebispegården.
Pris for enkeltrom: 850,-
Pris for dobbeltrom: 950,-
For å få disse prisene må rom bookes innen 17. september (Tlf. 73 83 39 00 eller e-post co.park@choice.no). Oppgi referansenummer 77454.

Andre rimelige hoteller er:

P-Hotels Brattøra
Adresse: Fosenkaia 7
Telefon: 73 60 40 05
Enkeltrom 795,- pr natt
Dobbeltrom 1000,- pr natt

P-Hotels Trondheim
Adresse: Nordre gate 24
Telefon: 73 80 23 50
Enkeltrom 795,- pr natt
Dobbeltrom 1000,- pr natt

City Living Schöller hotel & apartments
Adresse: Dronningens gate 26
Telefon: 73 87 08 00
Enkeltrom 740,- pr natt
Dobbeltrom 840,- pr natt

Best Western Chesterfield hotel
Adresse: Søndre gate 26
Telefon: 73 50 37 50
Enkeltrom 700,- pr natt
Dobbeltrom 1000,- pr natt


 

Resultatbørs

Et høydepunkt for mange NAM-deltagere er resultatbørsen. Også i år inviteres institusjoner og prosjekter til å presentere siste nytt, kort og konsist. Resultatbørsen skal gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget, og foredragsholderne bes om å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte problemstillinger. Mer empirisk orienterte tema bør presenteres ved postersesjonen.
Påmelding må samordnes av den enkelte institusjon før den sendes NAM-styret. På grunn av begrenset plass i programmet, oppfordrer vi hver institusjon til å sende én representant som kan formidle høydepunkter fra sesongen, og ber vi om en kort begrunnelse for hvorfor innlegget bør få plass. Vi oppfordrer institusjoner og prosjekter til å være tidlig ute med påmeldingen.
Felles påmelding med tittel på enkeltpresentasjonene, samt navn på den som skal holde presentasjonen, sendes NAM-styret ved nam@arkeologiinorge.noinnen 25.september.

Postere

Postersesjonen er åpen for alle, og egner seg til presentasjon av resultater fra både forvaltning og forskning. Posterne kan også være et godt medium for formidling av eksperimentell arkeologi, formidlingsprosjekter eller resultater fra avhandlinger. Masterstudenter oppfordres spesielt til å stille.
Vi ber alle deltagere om å forberede en ett minutts presentasjon av hovedbudskapet i posteren.
Posterne vil bli vurdert av en uavhengig og høyt kompetent komité, og beste poster premieres med Gullbilletten, som gir vinneren gratis deltagelse på neste års NAM.
Påmelding til postersesjonen sendes NAM-styret ved nam@arkeologiinorge.noinnen 25. september.

Årsmøtesaker

Under årsmøtet fredag den 6. november er det mulighet for å ta opp saker som du synes er viktige. Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med de nødvendige dokumenter, senest seks uker før møtedato: innen 25. september. Alle registrerte medlemmer kan melde saker til årsmøtet.


 

Program, NAM Trondheim 5.-7. november 2015

Torsdag 5. november

09:00-11:00       Registrering

11:00                 Velkommen

11:15                 Innledende foredrag ved keynote speaker Randi Håland

12:15                 Kaffe

12:30-14:00       SESJON 1: Krig, konflikt og truet kulturarv – å utvide arkeologiens anvendelsesområde 
Arkeologi aktualiseres på ulike måter i moderne konfliktsituasjoner. Flere tusen år gamle bygninger og monumenter har de siste årene blitt ødelagt i ideologiske, politiske og religiøse konflikter i Syria, Irak og Afghanistan. Uerstattelige kulturminner stjeles og plyndres før de smugles over grensene og omsettes for salg på det illegale markedet. Tusenvis av uidentifiserte ofre er funnet i massegraver etter krigshandlinger begått under 2. verdenskrig, eller som følge av folkemord og etnisk rensning i nyere tid, på Balkan, i Syria og Irak. I vårt eget land er de materielle sporene etter krigen i ferd med å forsvinne. I denne sesjonen ser vi nærmere på noen av fagets mer politiske dimensjoner. Hva gjør arkeologer for å spre kunnskap om misbruk av kulturminner i krig og konflikt? Hvordan kan arkeologi anvendes for å dokumentere krigshandlinger og menneskerettighetsbrudd?

Innledning ved sesjonsleder Nils Anfinset (UiB, AHKR)

 • Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet, SAK): «Rapport fra felten: Arkeologi og politikk i Taliban-land»
 • Josephine Munch Rasmussen (UiO, IAKH): [Tittel kommer]
 • Anders Hesjedal (NIKU): [Tittel kommer]
 • Marek Jasinski (NTNU Vitenskapsmuseet, IHS): [Tittel kommer]

14:00-15:00       Lunsj

15:00-16:30       SESJON 2: Grensesprengende formidling. Hvordan kan vi aktualisere innholdet i formidlingen, og med hvilke grep?
Som arkeologer er vi opptatt av og forpliktet til å formidle vår kunnskap om fortida. Det kan være fristende å ty til tradisjonelle formidlingsgrep og tenke at fortida selger seg selv, men vi har også et ansvar for å følge med i tiden; vi må både sørge for å aktualisere innholdet og nå ut til publikum.  Å i større grad viske ut grensene mellom forskning og formidling, og mellom formidlere og publikum kan være et steg i den retning. Men hva skjer med formidlingen og arkeologien når vi prøver å tenke utenfor «boksen»? Og hvordan klarer vi i dette arbeidet å ta publikum på alvor slik at vi ikke ender opp med kun å underholde oss selv som fagpersoner? I denne sesjonen ser vi nærmere på hvilke grep man kan gjøre. Finnes det noen suksessoppskrift? Hvilke utfordringer møter vi? Hva kan vi få til?

Innledning ved sesjonsleder Ola Rønne (Afk)

 • Pauline Asingh (MOMU): «Moesgaards nye utstillingsbygning og arbeidet med de nye utstillingene».
 • Marianne Vedeler (UiO, KHM): «’Ta det personlig’. Om å lage utstilling i skjæringspunktet mellom forskning og formidling».
 • Espen Kutschera (Bymuseet i Bergen): «Håndfast arkeologiformidling – Bruk av aktiviteter, gjenstandskopier og drakter i Hordamuseets formidling».
 • Guro Jørgensen (NTNU Vitenskapsmuseet, SF): «Forskningsformidling og deltakerparadigmet – Universitetsmuseets utfordringer».

16:30-16:45       Kaffe

16:45-18:00       RESULTATBØRS DEL 1

20:00-                Tapas og postersesjon på Café To tårn

Fredag 6. november

09:00-10:30       SESJON 3: Grenseoverskridende forskningsmetoder – mellom arkeologi og naturvitenskap
Arkeologer har lenge benyttet seg av naturvitenskaplige data og metoder i sin forskning. Pollenanalyser og treartsbestemmelser, osteologiske analyser, geologiske analyser, C14-dateringer er veletablerte metoder. I løpet av de siste tiår har arkeologien stadig tatt i bruk nye metoder for dokumentasjon og forskning. Her kan nevnes geofysikk; fotogrammetri; kjemiske analyser av beinmateriale og andre organiske materialer; XRF-scanninger og proveniensbestemmelser. I tillegg har etablerte metoder, som dateringsanalyser, blitt stadig bedre og mer nøyaktige, og vi er nå bedre skikket enn tidligere til å gå inn i detaljer rundt fortidens kultur og natur. I denne sesjonen ønsker vi å se nærmere på noen av disse grenseoverskridende forskningsmetodene. Har datatilfang med høy oppløsning tilført den arkeologiske forskningen noe nytt, eller bekrefter vi i bunn og grunn gamle antakelser? Ligger det uforløst potensiale i metodene? Er det snakk om en gjensidig kunnskapsutveksling mellom ulike fagdisipliner? Har arkeologiens problemstillinger og resultater bidratt til å videreutvikle metodene?

Innledning ved sesjonsleder

 • Elise Naumann (KHM, IAKH): «Skjeletter i skapet – noen betraktninger rundt bruk av isotopanalyser i arkeologisk forskning»
 • Arne A. Stamnes (NTNU Vitenskapsmuseet, SAK): «Bruken av geofysiske metoder innen arkeologisk forskning og forvaltning i Norge – posisjon, status og potensiale»
 • Camilla C. Nordby (UiB, UB): «Lipidanalyser i norsk arkeologi: hvor er vi og hvor skal vi?»
 • Johanna K. Anjar (NTNU Vitenskapsmuseet, Nasjonallaboratoriene for datering): «Kvartärgeologiska metoder för att rekonstruera isavsmältning och senglacial landskapsutveckling i Skandinavien»

10:30-10:45       Kaffe

10:45-13:00       RESULTATBØRS DEL 2

13:00-14:00       Lunsj

14:00-15:30       SESJON 4: Forvaltningsarkeologiens yttergrense eller på kanten av stupet?
Kulturminneforvaltningen er under press. Det fremstår tidvis som universitetsmuseene sitter mellom barken og veden. Tiltakshavere og politikere spør seg om arkeologiske funn er verdt ressursene som investeres og Riksantikvaren ønsker at museene spisser prosjektplanene. Det skal graves mindre, billigere og mer målrettet, og det skal være bedre forhold mellom budsjetterte tall, utført arbeid og reelle resultater. Fylkeskommunale registreringer er underlagt egne praksiser og varierer fra fylke til fylke, hvilket kan føre til uforutsigbarhet for tiltakshavere og for prosjektering av arkeologiske undersøkelser mellom ulike fylker og regioner. I denne sesjonen ser vi på forvaltningsarkeologiens egne grenser. Hvem definerer grensene, og hvem skal sette agenda? Er det arkeologer/kulturminnevernet eller politikere/tiltakshavere? Hvordan påvirker forskjellig praksis samt ulike forventninger og krav arkeologiens vitenskapelige mål? Hvordan oppfatter og møter de arkeologiske institusjonene disse utfordringene? Er smertegrensen nådd? Bør, og må, arkeologien endre retning?

Innledning ved Morten Ramstad (UiB)

 • [Kommer]
 • Isa Trøim (RA): [Tittel kommer]
 • Anne Lene Melheim (UiO, KHM): [Tittel kommer]
 • [Kommer]

15:30-15:45       Kaffe

15:45-17:00       ÅRSMØTE OG AVSLUTNING

19:00-                Festmiddag på Kristiansten festning

Lørdag 7. november

10:00-                Ekskursjon, middelalderens Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i programmet. Oppdatert informasjon om NAM finnes til enhver tid på vår hjemmeside:www.arkeologiinorge.no


 

Frister

 • For å få konferansepris på Comfort Hotel Park må rom bookes innen17. september.
 • Saker til årsmøtet, påmelding til postersesjon, samt påmelding til resultatbørsen innen 25. september til nam@arkeologiinorge.no.
 • Påmelding  stenger 29. oktober. Det er rabatterte priser ved påmelding innen 8. oktober.