Arkeologi i Norge - Logo

Årsmøte 6.november- bli medlem!

Det Norske arkeologmøtet 2020 som vi kjenner det, er utsatt til 2021. Da håper vi at arkeologer atter skal møtes i Trondheim for å diskutere, problematisere og formidle hva som foregår i det arkeologiske landskapet i Norge. I år ligger vi lavt i terrenget, holder oss i ro og gjør det vi må- på avstand.

Vi vil avholde årsmøte digitalt fredag 6.november. Vi hadde håpet at vi kunne arrangere regionale/lokale sammenkomster i forbindelse med årsmøtet, men dette må vi dessverre avlyse på grunn av smittesituasjonen.

Det norske arkeologmøtet trenger medlemmer for å bestå. På grunn av årets situasjon forenkler vi medlemskapskategorier til medlem og studentmedlem (ikke samboer), og setter ned prisen. Alle medlemmer vil få tilsendt lenke til digitalt årsmøte.

MEDLEMSKAP 2020

Vanlig medlem: 50 kr

Student/arbeidsledig: gratis

Lenke til påmelding: https://www.arkeologiinorge.no/produkt/medlemskap-nam/

(påmeldingskjema krever noen tastetrykk, men vær tålmodig- du kan betale med vipps eller kort).

Årsmøtesaker:

Saker som skal tas opp på årsmøtet fredag 6. november må være sendt til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med nødvendige dokument innen 23 oktober. Alle registrerte medlemmer kan melde saker til årsmøtet.

NAM på film- vi vil se!

På tross av koronarestriksjoner arbeider arkeologer iherdig i felt og med forskning, formidling og forvaltning, og i et år hvor vi ikke kan samles i store grupper er det ekstra hyggelig å dele litt av det vi har drevet med med hverandre.  Vi ser at film er et mye brukt medium for formidling, og ønsker å invitere alle medlemmer til en filmkonkurranse for å gi alle som vil mulighet til å dele høydepunkter fra 2020. Premie er gullbillett til NAM 2021 i Trondheim.

Tema: Arkeologi- åpent tema der vi oppfordrer til å vise mangfold og kreativitet. Vi vil gjerne se bidrag fra arkeologiens mange sider: forskning, forvaltning og formidling!

Bidrag fra enkeltpersoner, små og store prosjektgrupper ønskes alle velkommen.

Tekniske krav: Lengde maks 5 min. Filmen må være universelt utformet slik at den er forståelig uten lyd, med tekst/undertekster.  Frist for innsending av bidrag er 4.nov klokka 12.

Filmene vil bli publisert av NAM på YouTube

Detaljer om påmelding og innsending kommer. Følg med på facebook.

 

 

Nyhetsbrev_NAM_2020