Eli Raanes som har holdt orden i økonomien i NAM i en årrekke har meldt fra til styret om at hun ønsker å fratre sin stilling som regnskapsfører. Styret vil derfor benytte anledningen til å gi henne en stor takk for et meget solid arbeid i over ti år, og gjennom en periode med stor vekst i NAM.

Samtidig er vi i styret avhengige av å finne en ny erstatter. Dette er ikke et verv som velges av årsmøtet, og styret og valgkomiteen har i fellesskap kommet frem til at ny regnskapsfører kan innsettes av styret (jf §11 i vedtektene).

Vi i styret ønsker likevel å åpne for at medlemmene kan søke eller fremme forslag til kandidater til stillingen. Vi vil samtidig opplyse om at den hjemmesiden nå har fått flere nye funksjoner som vil lette arbeidet for den nye regnskapsføreren. Det følger også med en godtgjørelse for arbeidet.

Styret håper å få på plass en ny regnskapsfører fra og med det nye regnskapsåret, og ber om at søknader/forslag sendes til nam@arkeologiinorge.no innen 1. september 2014. Eventuelle spørsmål rettes til samme addresse.