Etter mange og lange diskusjoner har NAM styret nådd frem til at vi ikke heller i år kan håpe på å treffes på vanlig vis. Vi har utsatt beslutningen i det lengste, i håp om at ting skulle endre seg og åpne for fysisk NAM i november 2021, men for å kunne gi forutsigbarhet slik at våre medlemmer best mulig kan planlegge høsten, går vi nå ut og sier at i år blir det digitalt NAM.

Det vil si at vanlig arrangement er satt på vent nok et år, men da håper vi (og regner med) at Det Norske arkeologmøte skal kunne gå av stabelen i Trondheim i 2022, med ekstra entusiasme og diskusjonslyst fra alle deltagere og medlemmer.

Frem til de tider hvor vi alle kan møtes igjen, legger vi altså opp til et litt annerledes, men like fullt spennende, digitalt møte: her følger litt informasjon og oppfordring til innspill.

Tid og ‘sted’

Vi planlegger et to-dagers arrangement, men tar høyde for at digitale dager er lengre enn vanlige dager:

Torsdag 4 november – Ettermiddag (12:00-15:00)

Fredag 5 november – Morgen (09:00-12:00 hvorav årsmøte avholdes 09:00-10:00)

Sted blir på en PC, telefon eller nettbrett nær deg: alle som registrerer seg vil motta informasjon og lenke i god tid.

Vi vil også invitere til en sosial sammenkomst med quiz og fotokonkurranse på kveldstid torsdag 4 november – mer informasjon følger nærmere!

Medlemskap, registrering og ‘avgift’ 2021

NAM-styret retter i år litt ekstra energi mot å oppgradere infrastruktur med tanke på nettsider. Vi ser blant annet på påmelding og administrering av medlemskap, og håper å kunne rulle ut en ny og forenklet løsning i løpet av sommeren.

Dermed kommer det mer informasjon om dette etter sommeren, med detaljer om påmelding og innbetaling i neste nyhetsbrev.

Som en medlemsorganisasjon, er NAM avhengig av dere alle: vi trenger medlemmer for å kunne driftes som vi har vært vant til. Vi håper mange vil fortsette å stå som medlemmer også i år, selv om vi ikke kan tilby den vanlige konferansen. Neste år kommer vi tilbake for fullt! I mellomtiden holder vi fokus på møtes som best vi kan, mens styret bruker dette litt annerledes året på blant annet utbedring av nettsider.

Tema: del dine utgravninger og forskning!

I år velger vi å gå en litt annen vei enn vanlige valgte tema. I stedet for å organisere innlegg og tematiserte sesjoner, ønsker vi heller å bruke tiden vår sammen på å høre mer forskningsbørs, mer resultatbørs. Vi ber dere derfor sende deres forslag til bidrag som under:

Resultatbørs:

Institusjoner og prosjekter inviteres til å presentere siste nytt, kort og konsist. Resultatbørsen skal gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget, og foredragsholderne bes om å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte problemstillinger. Påmeldingen må samordnes av den enkelte institusjon før den sendes NAM-styret. På grunn av begrenset plass i programmet, har vi de siste årene ikke hatt plass til alle som har ønsket å delta. Vi ber derfor om at institusjonene ved påmelding, sender en rangert liste over sine bidrag, inklusive en kort begrunnelse for hvorfor det enkelte bidrag bør få plass. NAM-styret forbeholder seg retten til fritt å velge mellom de innsendte bidragene, men vi håper i år å ha plass til flere grunnet utvidet tid i programmet til dette. For å få plass i programmet, må felles påmelding med tittel på enkeltpresentasjonene, samt navn på foredragsholder, sendes innen fristen.

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 15. september 2021

Arkeologiske forskningsprosjekt

Som i tidligere år, planlegger vi også tid til en egen forskningsbørs som går hånd i hånd med resultatbørsen. Denne er altså viet arkeologiske forskningsprosjekt. Vårt mål er at dette skal bli en måte for arkeologer å holde seg oppdatert på nye resultater fra norsk arkeologisk forskning. Formatet betyr at innlegget må gi en overordnet og kortfattet presentasjon av forskingsresultat, for orientering og formidling til et bredt faglig publikum. Det er ønskelig at presentasjonen skal vise et ferdig resultat eller et prosjekt i sluttfasen.

Vi oppfordrer både institusjoner og enkeltpersoner om å bidra på denne delen av resultatbørsen, og vi ønsker resultater fra større forskningsprosjekt så vel som resultater fra doktorgradsprosjekt, masteravhandlinger og lignende. Påmelding bestående av en kort beskrivelse av innhold, tittel på presentasjon samt navn på foredragsholder sendes til NAM-styret.

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 15. september 2021

Årsmøtesaker

Saker som skal tas opp på årsmøtet fredag 5. november må være sendt til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med nødvendige dokument, senest seks uker før møtedato: innen 24. september