Det er med vemod og motvilje jeg melder om at NAM-styret har bestemt å utsette årets NAM – som vi kjenner det. Som vi har gledet oss til å prate og mingle, diskutere, høre om prosjekter, funn og fanteri som har foregått siden sist.

NAM er møtestedet for bredden av norsk arkeologi og har vanligvis så mange deltagere at smittevern gjør planleggingen utfordrende, og gjennomføringen av arrangementet usikkert. For at vi ikke skal glemme hva NAM er, planlegger vi derfor et skyggearrangement i 2020. Årets NAM blir som et litt blekt stolpehull eller en steinalderlokalitet med 1positivt prøvestikk.

Den formelle delen av årsmøtet tar vi digitalt. Det faglige delen utsetter vi et år, og satser på å arrangere NAM 21 i Trondheim. Resultatbørsen får sin egen filmkanal, der vi vil dele filmsnutter om alt som har skjedd i år. Resultatbørsen vil være åpen for alle og vi vil i korte filmer høre om forskning, utstillinger, prosjekter, funn og gravinger fra hele landet.

Festen tar vi desentralisert, så sett av fredag 6.november. Da håper vi at alle som vil kan delta på en festmiddag i nærheten, som er akkurat passe stor.

Informasjon om detaljer, påmelding og kontingent kommer i begynnelsen av september. Tips, innspill og spørsmål og kommentarer kan sendes til nam@arkeologiinorge.no eller postes på vår facebookside https://www.facebook.com/arkeologiinorge

Vennlig hilsen NAM-styret