Institusjoner og prosjekter inviteres herved til å presentere siste nytt, kort og konsist på NAM i Stavanger. Resultatbørsen skal gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget, og foredragsholderne bes om å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte problemstillinger. Påmeldingen må samordnes av den enkelte institusjon før den sendes NAM-styret. På grunn av begrenset plass i programmet, har vi de siste årene ikke hatt plass til alle som har ønsket å delta. Vi ber derfor om at institusjonene ved påmelding, sender en rangert liste over sine bidrag, inklusive en kort begrunnelse for hvorfor det enkelte bidrag bør få plass. NAM-styret forbeholder seg retten til fritt å velge mellom de innsendte bidragene. For å få plass i programmet, må felles påmelding med tittel på enkeltpresentasjonene, samt navn på foredragsholder, sendes innen fristen.

 

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 27. september 2019.