NAM-styret etterlyser flere bidrag til postersesjonen til årets NAM. Hittil er det bare påmeldt seks postere, og vi håper gjerne at flere ønsker å dele hva de har holdt på med i året som har gått.Posterne kan omhandle alt innenfor fagfeltet, både innenfor forskning, forvaltning, utgravinger, formidling, teknologi og fagpolitikk.

Vi gjør oppmerksom på at vinneren av beste poster får en gullbillett til neste års NAM.

Meld deg på via epost til kristoffer.dahle@mrfylke.no innen 10.oktober.

Les mer om fjorårets postersesjon her.