NAMs medlemmer kalles med dette inn til årsmøtet 2015

Sted: Øysteinsalen i Erkebispegården, Trondheim
Tid: Fredag 6. november 2015 kl. 1545-1700

SAK 0: Orientering om styrets virksomhet
• Bemanning
• Styremøter

SAK 1: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for NAM 2014
Vedtaksforslag: Årsmøtet vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og underskrive protokollen for årsmøtet 2014: ……………….…..og…………………….

SAK 2: Framlegging av regnskapsoversikt og revidert regnskap for NAM 2014
Saksdokumenter: Regnskapsoversikt 01.10.2014 – 30.09.2015, regnskap NAM-møte 2014. Regnskapet legges frem på møtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014.

SAK 3: Valg av revisor

SAK 4: Valg av nye styremedlemmer
Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Inga Malene Bruun og Kjetil Loftsgarden til nye styremedlemmer.

SAK 5: Valg av nytt varamedlem til styret
Innstilling fra NAMs valgkomité legges fram på årsmøtet.
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Raymond Sauvage som nytt varamedlem til styret.

SAK 6: Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Vedtaksforslag: Årsmøtet velger Kristine Orestad Sørgaard som nytt medlem til valgkomiteen.

Vel møtt!