Det endelige programmet for NAM 2013 i Tromsø 7.-9. november er nå klart!

Program kan lastes ned her ›

Torsdag 7. november

0900-1100 Registrering

1100-1105 Velkommen

1105-1115 Åpning ved ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort

1115-1200 Ian Hodder: Power, politics and entanglement

1200-1215 Diskusjon, ledes av Christopher Prescott, UiO

1215-1230 Kaffe

1230-1400 Sesjon 1. Bevisets makt. Arkeologi mellom humaniora og naturvitenskap

1230-1240 Innledning ved sesjonsleder Mats Kähler Holst, Aarhus Universitet

1240-1255 Felix Riede, Aarhus Universitet: Two cultures or many languages? Archaeology and the natural sciences

1255-1310 Anna Källen, Stockholms Universitet: The responsibilities of translation

1310-1325 Christopher Prescott, UiO: tittel kommer

1325-1340 Johan Arntzen, TMU: Norsk arkeologi og naturvitenskapelige metoder: Tverrvitenskap og ambisjoner

1340-1400 Diskusjon

1400-1500 Lunsj

1500-1630 Sesjon 2: Hvor skal makten ligge? Myndighetsutøvelse i kulturminneforvaltningen

1500-1510 Innledning ved sesjonsleder Terje Brattli, NTNU

1510-1525 Terje Hovland, MD: Ny Stortingsmelding om kulturminnepolitikken

1525-1540 Håkan Petterson, AM: Gud till president: om maktfördelning inom kulturminneförvaltning

1540-1555 Knut Paasche, NIKU: Kunnskap og forvaltning

1555-1610 Frans Arne Stylegar, Vest-Agder Fylkeskommune: Arkeologi, forvaltning og forankring

1610-1630 Diskusjon

1630-1645 Kaffe

1645-1800 Resultatbørs del 1

1645-1655 Tine Schenck, Uni. Exeter: Resultater fra DISCO-undersøkelsen

1655-1705 Ingar Gundersen, MAARK: Kompetanseflukt i kulturminnevernet

1705-1720 Anja Mansrud, KHM: Steinalder og jernalder ved E18 Rugtvedt

1720-1730 Jostein Gundersen, RA: RA sin virksomhet i året som gikk

1730-1740 Synnøve Viken, KHM: Helleren i Søgne – aktiviteter gjennom 7000 år på 20m2

1740-1750 Brit Solli, CAS: Resultater fra geofysiske undersøkelser av to kirkegårder og svartjord på Veøya

1750-1800 Monica Klaussen, NIKU: Utgravninger i Dronning Eufemias gate

1900-2230 Mat & drikke på Polaria – åpning av postersesjon

 

Fredag 8. november

0900-1030 Sesjon 3: Makt til å påvirke? Samfunnsansvar og samfunnsinnflytelse

0900-0910 Innledning ved sesjonsleder Guro Jørgensen, NTNU

0910-0925 Petter Bjerregaard, KHM: Videnskabens grænseland – en model for museets samfundsrolle

0925-0940 Marit Anne Hauan, TMU: Fortida i våre hender! Universitetsmuseers posisjon mellom kunnskapsproduksjon og samfunnsutvikling

0940-0955 Rita Johansen, Vegaøyan Verdensarv: Verdensarv – både samfunnsansvar og samfunnsinnflytelse

0955-1010 Morten Steffensen, Nordlandsmuseet: Nærvær og Fravær. Arkeologi og museer mellom fortid og framtid

1010-1030 Diskusjon

1030-1045 Kaffe

1045-1300 Resultatbørs del 2

1045-1105 Søren Diinhoff, SFYK BM: Årets utgravninger

1105-1125 Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet: Årets utgravninger

1125-1140 Anja Roth Niemi, TMU: Årets utgravninger

1140-1155 Trond Melling, AM: Sømmevågen 2013: bosetningsspor fra vikingetid

1155-1210 Ingar M. Gundersen, KHM: Da skriunn gjekk. Bosetnings- og flomproblematikk i Gudbrandsdalen

1210-1220 Kristian Loseth, Maritimt Museum: Årets undersøkelser

1220-1230 Keth Lind, TMU: Miljøovervåking / Steigengrotta

1230-1235 Nils Ole Sundet, Aust-Agder FK: Arkeologi i medvind. Arkeologiske undersøkelser i det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland, Valle kommune i Aust-Agder

1235-1240 Knut Fossdal Eskeland (pres. av Nils Ole Sundet), Aust-Agder FK: Ny E-18 Tvedestrand-Arendal, Aust-Agder. Resultater fra registreringene 2012-2013

1240-1250 Jostein Bergstøl og Birgitte Bjørkli, KHM: Vassdragsundersøkelsene. Starten på et nytt fjelleventyr

1250-1300 Julian Martinsen, Buskerud FK: Jaktmark Hallingskarvet

1300-1400 Lunsj

1400-1600 Sesjon 4: All makt til arkeologene?

1400-1410 Innledning ved Jostein Bergstøl, KHM: Lillebror ser deg

1410-1425 Anne Karine Hufthammer, BM, UiB: Animalosteologi – i skjæringspunktet mellom kultur og natur

1425-1440 Alma Thuestad, Einar Eyþórsson og Stine Barlindhaug, Nordområdeavdelingen, NIKU: Kartlegging av historisk landskaps- og ressursbruk i Finnmark

1440-1455 Tove Eivindsen, Norark: Den globale grøfta. Rett på nett frå felt. Dialog med meinigmann og kvarandre på Norark.no

1455-1510 Leif Pareli, Norsk Folkemuseum: Prosjektet Bååstede. Om tilbakeføring av samisk kulturarv.

1510-1530 Diskusjon

1530-1545 Kaffe

1545-1700 Årsmøte og avslutning

1730-1930 Fredagspils på Ølhallen

1930-2330 Festmiddag på Rica Ishavshotell

2230-0330 Nordlysløpya

Lørdag 9. november

1030 Oppmøte i Kirkeparken, Tromsø Domkirke.

1030-1140 Byvandring fra Roald Amundsens plass til Skansen ved Reidar Bertelsen og Erling Steenstrup

1140-1215 Skansen i Tromsø: Et nasjonalt festningsverk! ved Reidar Bertelsen.

1215-1245 Enkel lunch med kaffe og leskende drikke (på Skansen evt. Tromsø Museum avhengig av været).

1250-1300 Buss til Tromsø Museum.

1300-1400 Omvisning i utstillingen «Hvem kom først?» Publikum spør – arkeologene svarer ved Ingrid Sommerseth.

1400 Retur til Tromsø sentrum.

Sesjon 2: Hvor skal makten ligge? Myndighetsutøvelse i kulturminneforvaltningen