NAM søker ny regnskapsfører. Regnskapsfører samarbeider tett med NAMs styre om å utføre oppgaver knyttet til  driften av organisasjonen. Arbeidsmengden varierer og krever mest innsats i forbindelse med årsmøtet og årsrapportering.

Regnskapsførers arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Løpende regnskapsføring av inntekter og utgifter.
  • Kreve inn medlemskontingent, og føre oversikt over NAMs medlemmer
  • Utarbeide årsregnskap i samarbeid med styret. Regnskapet godkjennes av årsmøtet.
  • Utarbeide budsjett i samarbeid med styret og fremlegge dette for årsmøtet.

 

Det norske arkeologmøtet er drevet på frivillig basis. NAM utbetaler honorar og kompenserer for reelle utgifter knyttet til regnskapsførerjobben.

For mer informasjon, kontakt styrets leder, Heidi Mjelva Breivik (heidi.breivik@ntnu.no)