Ved påmeldingsfristens utløp var det 220 påmeldte til NAM 2013 i Tromsø. Nedenfor ser du hele deltagerlisten:

DELTAGERE NAM2013

1 Aannestad Hanne, KHM

2 Aasen Henriette, Oppland FK

3 Aasheim Reidun, Akershus FK

4 Alsli Lise Mariann, NTNU

5 Amundsen Øystein, Akershus FK

6 Andersen Oddmund, Árran – Tysfjord

7 Andersen Reidar, NTNU

8 Andersen Øystein R,

9 Andersson Lars, Stockholm Länsmuseum

10 Andreassen Dag Magnus, Troms FK

11 Andreassen Reidun Laura, Finnmark FK

12 Armstrong Niall Oma, Rogaland FK

13 Arnarsson Oskar Leifur,

14 Arntzen Johan Eilertsen, arr.komite/Tromsø Museum

15 Arntzen Mari Strifeldt, Verdensarv bergkunst Alta

16 Askjem Julie, Vestfold FK

17 Berge Lars Jølle, studenthj./IAS. UIT

18 Bergstøl Jostein, foredragsholder/ KHM

19 Bertelsen Reidar, IAS / UIT

20 Berntsen Olva Sverre, Riksantikvaren

21 Bertheussen Morten, foredragsholder/Østfold FK

22 Binns Kari Støren, RB/GeoArk

23 Birkelund Kristina,

24 Bjerregaard Petter, foredragsholder/KHM

25 Bjørkli Birgitte, KHM

26 Blom Jon Gunnar,

27 Brattli Terje, sesjonsleder/NTNU

28 Breivik Heidi Mjelva, NAMstyret/NTNU

29 Brun Trude Aga, Vestfold FK

30 Brun Wenche, UIS

31 Bruun Inga Marlene, IAS / UIT

32 Bunse Laura, Tromsø Museum

33 Carrasco Lotte, KHM

34 Cerbing Mikael, Tromsø Museum

35 Chruickshank Marit, Troms FK

36 Csisar Trygve, foredragsholder/Østfold FK

37 Dahl Barbro, UIS

38 Dahle Kristoffer, NAMstyret

39 Damlien Hege, UIS

40 Damm Charlotte, IAS /UIT

41 Damman Julia Holme, Tromsø Museum

42 Danielsen Frederikke, Akershus FK

43 Diinhoff Søren, UIB

44 Edvardsen Tom Andre, Nordland FK

45 Eidshaug Jo Sindre, Møre og Romsdal FK

46 Eilertsen Krister Scheie, Rogaland FK

47 Einbu Ingunn,

48 Eivindsen Tove, foredragsholder/NORARK

49 Eldorhagen Marianne, Aust-Agder kult.senter.

50 Englestad Ericka, IAS / UIT

51 Engen Vegard, Museum Nord

52 Engh Ann Kristin, Vegvesen

53 Eriksen Kristin, IAKH / UIO

54 Eriksen Marianne Hem, IAKH / UIO

55 Faanes Morten, Akershus FK

56 Fastadvoll Stein,

57 Figenschau Ingar, Sogn og Fjordane FK

58 Fimmreite Katrine,

59 Finmark Stian,

60 Finstad Ingrid Marie,

61 Fjærestad Kristin, Akershus FK

62 Fredriksen Per Ditlef, NAMstyret/

63 Friis Ellen Kathrine, Oppland FK

64 Fønstelien Kjartan, Akershus FK

65 Gaut Bjarne, KHM

66 Gjerde Jan Magne, IAKH / UIO

67 Gjerpe Lars Erik, IAKH / UIO

68 Gjesvold Per Erik, Østfold FK

69 Gollwitzer Martin, Vest-Agder FK

70 Granados Tina Jensen,

71 Gundersen Ingar, foredragsholder/KHM

72 Gundersen Jostein, UIB

73 Gundersen Sigrid M,

74 Hanisch Morten, Østfold FK

75 Hansen Elin, Byantikvaren

76 Hansen Gunhild Høvik, Gudbrandsdalsmusea AS

77 Hansen Monica, Tromsø Museum

78 Hauan Marit Anne, foredragsholder/Tromsø Museum

79 Hauge Silje, Byantikvaren

80 Haugen Anne Mette, Rogaland FK

81 Haugen Hanne,

82 Haugen Kristine,

83 Helskog Knut, Tromsø Museum

84 Henriksen Jørn Erik, Tromsø Museum

85 Henriksen Siv,

86 Herstad Anne, Akershus FK

87 Hodder Ian, keynote / Standford univ.

88 Hognset Hanne,

89 Holdø Eline, Tromsø kommune

90 Hole Johan Terje, arr.komite/Tromsø Museum

91 Holst Mats Kähler, foredragsholder/Aarhus Univ.

92 Hop Henriette Maria , UIB

93 Hovland Terje, foredragsholder/ MD

94 Hufthammer Anne Karine, foredragsholder/ UIB

95 Høeg Helge Irgens,

96 Hårstad Silje,

97 Isaksen Eva,

98 Jahnsen Sofie Scheen,

99 Jantsch Ann Kathrin, foredragsholder/Kult.arv Vestfold

100 Joakimsen Christina, Tromsø Museum

101 Johannessen Linnea,

102 Johansen Rita, foredragsholder/ Vegaøyan v

103 Johnsen Harald, arr.komite/Troms FK

104 Julsrud Lars, Verdensarv bergunst Alta

105 Jørgensen Erlend,

106 Jørgensen Guro, sesjonsleder/NTNU

107 Jørgensen Roger, Tromsø Museum

108 Källen Anna, foredragsholder/Stockholm univ.

109 Karlsen Synnøve Fasmer,

110 Karoliussen Yassin Nyang, arr.komite / IAS . UIT

111 Kildedal Ole Marius,

112 Kingsrød-Hovden Michael,

113 Kjellman Erik, Tromsø Museum

114 Klokkervold Arild, studenthj. / IAS. UIT

115 Kristiansen Monica, NIKU

116 Kristensen Steinar, KHM

117 Kristoffersen Kjersti, Nidarosd. Trondheim

118 Kræmer Marianne Bugge,

119 Krøger Flemming, Rogaland FK

120 Langebrekke Ruth Nilsen, Sør-Trøndelag FK

121 Larsen Ingvild, Sametinget

122 Larssen Tanja,

123 Letextier Laurent, studenthj./ IAS. UIT

124 Lia Vibeke, Vestfold FK

125 Lind Keth, Tromsø Museum

126 Linge Trond, UIB

127 Loftsgaarden Kjetil , UIB

128 Lorentzen Astrid B,

129 Løseth Kristian,

130 Magnell Steinar,

131 Magnussen Jens Peder,

132 Mansrud Anja, UIO

133 Martinsen Julian,

134 Meling Trond, UIS

135 Melsæther Stine Grøvdal, Nordland FK

136 Midthjell Harald Bugge, Sametinget

137 Mikalsen Rudi Johan Angell, Tromsø Museum

138 Tor Mikalsen,

139 Mjaaland Gudrun,

140 Mokkelbost Marte,

141 Munch Gerd Stamsøe, Æresmedlem

142 Myklevold Lars Børge H, Museum Nord

143 Myrstad Ragnhild, Troms FK

144 Møistad Inger Marie, Aust-Agder FK

145 Nergaard Ragnhild, Tromsø Museum

146 Nielsen Emma,

147 Nielsen Svein Vartsvåg,

148 Niemi Anja, Leder NAMstyret

149 Nilsen Anders, studenthj. / IAS. UIT

150 Nilsen Rut H. Langebrekke, Sør-Trøndelag FK

151 Nyland Astrid, IAKH / UIO

152 Nytun Arve Eiken,

153 Olsen Thomas Bruen, UIB

154 Olsen Morten, Vest-Agder FK

155 Oppvang Janne, arr.komite / Tromsø Museum

156 Orvik Kristin, Akershus FK

157 Os Kristin, NIKU

158 Paasche Knut, foredragsholder/ NIKU

159 Pape Nora, Rogaland FK

160 Paulsen Ingvild, Aust-Agder FK

161 Pedersen Unn, IAKH / UIO

162 Petersson Håkan, Arkeoloigsk museum /UIS

163 Petterson Susanne, Byantikvaren

164 Pramli Marthe, NVE

165 Prescott Christopher, sesjonsleder/IAKH UIO

166 Ramberg Bjørn, Sogn og Fjordane FK

167 Ramstad Morten, UIB

168 Rasmussen Josephine, IAKH / UIO

169 Reinsnos Annbjørg, Opus Bergen

170 Riede Felix, foredragsholder/ Aarhus univ.

171 Rygh Bjørn-Håkon Eketuft,

172 Sand-Eriksen Anette, UIO

173 Sandodden Irene Skauen, Oppland FK

174 Sauvage Raymond, NTNU

175 Sayej Ghattas, Vest-Agder FK

176 Schenck Tine, University of Exeter

177 Simonsen Margrethe F, UIO

178 Sivertsvik Silje,

179 Skogstrand Lisbeth, UIO

180 Skrede Marit Anita, FKlkesark. Sogn og Fjordane

181 Skullerud Anne, Østfold FK

182 Solbakken Tina, studenthj. / IAS. UIT

183 Solberg Anette, UIS

184 Solheim Steinar, NAMstyret

185 Solli Brit, Senter for grunnforskning

186 Sommerseth Ingrid, arr.komite / TMU

187 Sontum Kaja,

188 Spangen Marte, Stockholm Univ.

189 Stebergløkke Heidrun, NTNU

190 Steen Kristina, Norsk maritimt museum

191 Steffensen Morten, foredragsholder / Nordlandsmu

192 Stenvik Lars F, NTNU

193 Storli Inger, Tromsø Museum

194 Stylegar Frans Arne, foredragsholder / Vest Agder FK

195 Sundet Nils Ole, Aust-Agder FK

196 Svendsen Maria, UIB

197 Svendsen Monica, Tromsø Museum

198 Sæther Julie Therese, Museum Nord, Bø Museum

199 Sørgaard Kristine Orestad, NAMstyret / UIS

200 Tangen Magnus,

201 Thingnæs Synnøve, Varanger Museum / avd. Vadsø

202 Thomassen Arne Håkon, Sametinget

203 Tonning Christer, Vestfold FK

204 Traaholt Anne, Akershus FK

205 Trang Ruth Tove, Nordland FK

206 Tranøy Birgit, Sogn og Fjordane FK

207 Thuestad Alma, arr.komite / NIKU

208 Tveiten Marte Foss, studenthj./ IAS. UIT

209 Viestad Vibeke M, IAKH / UIO

210 Viken Synnøve,

211 Vikshåland Leif H. Lundø, Byantikvaren

212 Vikshåland Siv Anita, Hringariki

213 Vivås Arild Skjæveland, Rogaland FK

214 Wankel Ida, Akershus FK

215 Wendel Ida Charlotte, Østfold FK

216 Wickler Stephen, Tromsø Museum

217 Ystgaard Ingrid, NTNU

218 Ødegaard Marie, KHM

219 Østerdal Arnulf, Vegvesen