NAM Tromsø 2013, Rica Ishavshotell. Dag 2 av konferansen. Foto: Ingrid Sommerseth

Her kommer et foreløpig referat fra årsmøtet i Tromsø i 2013:

Protokoll_NAM_2013

I henhold til NAMs vedtekter skal referatet fra årsmøtet distribueres til alle møtedeltakerne før protokollen signeres. Dersom noen har bemerkninger til utkastet, ber vi derfor om at disse sendes til styret v/leder innen 31. mai 2014.