Medlemskap innmelding

Det norske arkeologmøtet (NAM) er et forum for alle arkeologer. Du kan bli medlem hvis du har, eller har hatt, vitenskapelig eller faglig administrative stillinger/engasjementer innenfor, eller i nær tilknytning til, norsk arkeologi. Du kan også bli medlem hvis du studerer, eller har studert, arkeologi.

Som registrert medlem får du redusert konferanseavgift på NAM, og har møte- og stemmerett ved årsmøtene. Du får også tilbud om å abonnere på tidsskriftet Norwegian Archaeological Review (NAR) til sterkt redusert pris. Du mottar vårt nyhetsbrev to ganger i året, samt annen aktuell informasjon om NAM.

Siden den ordinære konferansen i 2020 er avlyst grunnet Covid19, blir medlemskontingenten for 2020 redusert. Medlemskontingenten går i år til å dekke NAMs løpende kostnader og styrets arbeid fram mot ny konferanse i 2021. 

Medlemskontingent for 2020 er:

Ordinært medlemskap: 50,-

Student/arbeidsledig: 0,-

Trykk her for å blir registrert som medlem og å betale kontingent for 2020.

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!