Det norske arkeologmøtet (NAM) er et forum for alle arkeologer. Du kan bli medlem hvis du har, eller har hatt, vitenskapelig eller faglig administrative stillinger/engasjementer innenfor, eller i nær tilknytning til, norsk arkeologi. Du kan også bli medlem hvis du studerer, eller har studert, arkeologi.

Som registrert medlem får du redusert konferanseavgift på NAM, og har møte- og stemmerett ved årsmøtene. Du får også tilbud om å abonnere på tidsskriftet Norwegian Archaeological Review (NAR) til sterkt redusert pris. Du mottar vårt nyhetsbrev to ganger i året, samt annen aktuell informasjon om NAM.

Siden NAM 2021 avholdes digitalt, blir medlemskontigenten redusert, og det er ingen konferanseavgift. Medlemskontingenen går i år til å dekke NAMs løpende kostnader og styrets arbeid med å oppdatere nettløsninger og planlegge neste konferanse i 2022.

Medlemskontingent for 2021 er:

Ordinært medlemskap: 50,-

Student/arbeidsledig: 0,-

Trykk her for å blir registrert som medlem og å betale kontingent for 2021.

Årskontingent for medlemskap i NAM

Ordinært medlemsskap

OBS: vær oppmerksom på at vi i år (2021) har medlemskap til sterkt redusert pris grunnet Covid-restriksjoner og digitalt årsmøte

  • Enkeltmedlem: kr. 250,-
  • Samboende: kr. 400,- til sammen
  • Studenter: kr. 150,-

Ved medlemskap i NAM får du tilbud om å delta på årsmøtet til særskilt medlemsavgift. Du får også tilbud om å abonnere på tidsskriftet Norwegian Archaeological Review (NAR) til sterkt redusert pris: kr. 400,- (ordinær pris kr. 619,-)

Endringer i ditt medlemskap?

Du kan administrere ditt medlemskap ved å velge Min konto under påmeldingsfanen

Frister og betingelser

Det sendes ut faktura for betaling av årskontingent og NAR-abonnement pr. mail én gang i året, med betalingsfrist i april.

Ønsker du å si opp ditt medlemskap, vennligst meld fra innen 1. mai så slipper du å betale for inneværende år.

For å få særskilt medlemsavgift på kommende årsmøte, må du være registrert som medlem innen 1. september.