Lenker

Her har vi samlet noen nyttige lenker til forskjellige nettsteder. Er det noen du mener mangler? Send oss en e-post så skal vi ordne det.

Landsdelsmuseer

Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet i Bergen

NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Tromsø museum, Universitetsmuseet

Institutter

Universitetet i Oslo: Institutt for arkeologi, konservering og historie

Universitetet i Bergen: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

NTNU Trondheim: Institutt for historiske studier

Universitetet i Tromsø: Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Fylkeskommuner

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Forvaltningsprosjekter

Gausel 1997-2000 (AmS)

Gråfjellprosjektet (KHM)

Kaupang – undersøkelsen (IAKH)

Kvitevollprosjektet (BM)

Melkøyaprosjektet (UiT)

Norark – Norsk arkeologi (samleside for arkeologiske undersøkelser)

Personlige sider/blogger

Frans-Arnes arkeologiblog

Jenny-Ritas nettsted

Nettutstillinger

Gamle Naboar – Om arkeologi på Vestlandet

Kufiske mynter – Afghanistan, den gjemte historien

Nettpresentasjon om steinalderen

Norsk mynt i 1000 år

Reiseveska – Kulturminner på Vestlandet

Sjekk hva du vet om steinalderen! Quiz

Kulturminnevern

ASKELADDEN – Riksantikvarens databasesøk

Blue Shield – The Norwegian Blue Shield Committee

Bergens sjøfartsmuseum

Byantikvaren i Bergen

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren i Trondheim

Direktoratet for naturforvaltning

Docomomo Norge

Forbundet Kysten

Fortidsminneforeningen

ICOM

Kulturlandskap.net

Kulturlandskapssenteret i Hordaland

Kulturminnedagen

lokalhistorie.no

Miljøalliansen

Miljøreferanser

Miljøstatus i Norge

Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene

Miljøverndepartementet

Nettverk for miljølære

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

NIKU

Norges kulturvernforbund

Norsk handverksutvikling – NHU

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk kulturråd

Norsk polarinstitutt

Norsk seterkultur

Norsk maritimt museum

Den Norske Unesco-kommisjonen

NVE: Kulturminner i norsk kraftproduksjon (KINK)

Olavsrosa.no

Opplysningsvesenets fond

Riksantikvaren

Sametinget

Senter for utvikling og miljø – SUM.

Stavanger maritime museum

Stave church

Stiftelsen Bryggen

Økokrim

Andre arkeologiske nettsteder

Archaeological Resource Guide for Europe

Archaeology Data Service – ADS

ArchNet

Arkeoland – digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi

Arkikon

Council for British Archaeology – CBA

Dokumentasjonsprosjektet – Arkeologi

European Association of Archaeologists – EAA

Fornleifavernd ríkisins

FANT – Forum for Arkeologisk og Naturhistorisk forskning i Trondheim

GisLink

MAiN -middelalderarkeologi i Norge

Nordic Archaeological Abstracts

Internet Archaeology

Kulturminnesøk

Rock Art Studies

Viking Heritage

Villreinsfangsten som verdensarv

Virtuell middelalder

Unimus – Universitetsmuseenes samlingsportaler

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!