Sesjoner

Torsdag 9. november

Formidlingsbørsen, Terminus Hall, klokka 10:45-11:30

10:45   Påstander om Migrasjon i Arkeologi: Populærvitenskapelig/fagformidling på engelsk – og norsk

Astrid J. Nyland, AM UiS, og Daniela Hofmann, AHKR, UiB

11:00   Når forhistorien forsvinner med smeltevannet

Julian Post-Melbye, KHM, UiO

11:15   Formidling som samfunnsinnovasjon

Unn Pedersen, IAKH, UiO

Spesialbørsen, Terminus Hall, klokka 12:30-13:30

12.30   Seinneolittisk hellekiste og andre funn frå Seljesanden.

Yvonne Dahl, Trond Linge, Howell Magnus Roberts, Konrad Smiarowski og Morten Ramstad, UM-UiB

12:50   Et nyoppdaget ringformet tunanlegg på Rødskjær i Harstad kommune

Mikael Cerbing, UM-UiT

13:10   Hovet på Hov. En kultbygning fra yngre jernalder

Kathrine Stene, KHM, UiO

Resultatbørsen, Terminus Forum, klokka 13:45-15:15

13:45   Et kremår for mellommesolitikum – to nye lokaliteter i Midt-Norge med spor etter de tidligste innvandrerne fra øst.

Astrid B. Lorentzen, VM, NTNU

13:55   Uventet bifangst på Borge i Fredrikstad. Når du drar ut for å finne nøstvetboplasser, men ender opp med et gravfelt fra førromersk jernalder

Guro Fossum, KHM, UiO

14:05   Fram fra leira

Julian Cadamarteri, NIKU

14:15   En sammensetning av 3D dokumentasjon gjennom 10 års utgraving i Gamlebyen Oslo              

Jani Causevic, NIKU

14:25   E39 Hordfast – økt forståelse og nye perspektiv på steinalder i Sunnhordland.

Øystein Skår og Karina Ek, VLFK

14:35   Båtgraver funne samstundes på to ulike stader i Nordfjord og Sunnfjord

Ragnhild Egeland Torp og Andrea Skrede, VLFK

14:45   Tilbake til Kvalvika – ekstremarkeologi på yttersida av Lofoten

Andreas Luneborg og Anja Roth Niemi, UM-UiT

14:55   Kulturminner og klimaendringer på Jan Mayen

Erik Kjellman, UM-UiT

Forskningsbørsen, Terminus Forum, klokka 15:30-17:00

15:30   «Mellem Biælkene» – om bjelkehodene i Mære kirke

Helle Vangen Stuedal, Stjørdal museum Værnes

15:45   Grav eller rydningsrøys i Norges eldste kulturlandskap? Pennefeltet på Lista, Farsund kommune

Ghattas J. Sayej, AFK

16:00   Storeggatsunamien 6150 f.Kr. – en utslettende katastrofe eller kimen til endring?

Astrid J. Nyland, AM, UiS

16:15   Dilling: en eldre jernalders (landsby-)bosetning helt på grensen mellom forvaltning og forskning

Lars Erik Gjerpe, KHM, UiO

16:30   ‘Here by the sea and sand’: Uninterrupted hunter-fisher-gatherer coastal habitation despite considerable levels of population growth in neighbouring regions.

Victor Lundström, UM-UiB

16:45   Arkitekturadapsjoner – middelalderarkitektur tilpasset den Lille istidas klimaendringer c. 1300 – 1500

Kristian Reinfjord, ANNO museum


Sesjoner

Fredag 10. november

Resultatbørsen, Terminus Hall, klokka 14:45-15:15

14:45   Er tiden for de flerårige storprosjektene forbi? Overordnete trender i feltvirksomheten på KHM

Stine Melvold, KHM, UiO

14:55   Arkeologisk geofysikk i en urban kontekst

Jani Causevic, NIKU

15:05   Taternes/Romanifolkets arkeologi

Ola Rønne og Ole Christian Aslaksen, VFK