NAM 2017 Oslo

Program, Nyhetsbrev

NAM 2015 Trondheim

Arkeologer uten grenser

Program og deltagere, Nyhetsbrev_1_2015

NAM 2013 Tromsø

All makt til fortida? Arkeologiens makt, myndighetsutøvelse og samfunnsansvar

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2012 Oslo

Mind the gap. Arkeologiens indre og ytre grenser

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoll, deltakere.

NAM 2011 Kristiansand

Møter og motsetninger

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2010 Bergen

Gjenbruk, gjenvinning og nyvinning – i fortid og nåtid

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2009 Trondheim

Tilbakeblikk og framtidsperspektiv

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2008 Stavanger

Mangfold og samspill

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2007 Tromsø

Faglige prioriteringer og strategiske valg

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.

NAM 2006 Oslo

Etikk, politikk og butikk. Arkeologi i offentligheten

Program, nyhetsbrev, presentasjoner, postergalleri, protokoller, deltakere.