Resultatbørs

Arkeologiske undersøkelser

Institusjoner og prosjekter inviteres til å presentere siste nytt, kort og konsist. Resultatbørsen skal gi et raskt innblikk i nye ting som skjer i faget, og foredragsholderne bes om å spisse innleggene, gjerne mot prioriterte problemstillinger. Påmeldingen må samordnes av den enkelte institusjon før den sendes NAM-styret. På grunn av begrenset plass i programmet, har vi de siste årene ikke hatt plass til alle som har ønsket å delta. Vi ber derfor om at institusjonene ved påmelding, sender en rangert liste over sine bidrag, inklusive en kort begrunnelse for hvorfor det enkelte bidrag bør få plass. NAM-styret forbeholder seg retten til fritt å velge mellom de innsendte bidragene. For å få plass i programmet, må felles påmelding med tittel på enkeltpresentasjonene, samt navn på foredragsholder, sendes innen fristen.

 

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 13. september 2018.

 

 

Arkeologiske forskningsprosjekt

Nytt av fjoråret var en egen sesjon av resultatbørsen viet til arkeologiske forskningsprosjekt. Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på, og vi ønsker å ha en tilsvarende sesjon også i år. Vårt mål er at dette skal bli en måte for arkeologer å holde seg oppdatert på nye resultater fra norsk arkeologisk forskning. Formatet betyr at innlegget må gi en overordnet og kortfattet presentasjon av forskingsresultat, for orientering og formidling til et brett faglig publikum. Det er ønskelig at presentasjonen skal vise et ferdig resultat eller et prosjekt i sluttfasen.

 

Vi oppfordrer både institusjoner og enkeltpersoner om å bidra på denne delen av resultatbørsen, og vi ønsker resultater fra større forskningsprosjekt så vel som resultater fra doktorgradsprosjekt, masteravhandlinger og lignende. Påmelding bestående av en kort beskrivelse av innhold, tittel på presentasjon samt navn på foredragsholder sendes til NAM-styret.

 

Påmelding: nam@arkeologiinorge.no Frist: 13. september 2018.

 

Postere

På grunn av relativt få påmeldte postere de siste år, vil det ikke være en egen postersesjon under årets NAM. Vi vil vurdere det på nytt til neste år.

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!