Foreløpig deltakerliste NAM 2017

Navn Institusjon
Anja Roth Niemi Tromsø Museum
Reidun Aasheim Akershus fylkeskommune
Linn T. Lieng Andreadakis Akershus fylkeskommune
Marianne Eldorhagen KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Marianne Bugge Kræmer Akershus fylkeskommune
Hilde Sofie Frydenberg Kulturhistorisk museum, UiO
Heidrun Stebergløkken NTNU Vitenskapsmuseet
Hege Skalleberg Gjerde Riksantikvaren
Evy Berg Riksantikvaren
Ghattas Sayej Vest-Agder fylkeskommune
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh Riksantikvaren
Pia Skipper Løken Akershus Fylkeskommune
Torgeir Winther Kulturhistorisk museum
Marie Ødegaard Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Isabella Foldøy Arkeologisk museum, UiS
Kristin Fjærestad Akershus fylkeskommune
Lucia Koxvold KHM
Silje Opdahl Mathisen Kulturhistorisk museum, UiO
Elin Dalen Riksantikvaren
Helge Irgens Høeg Høeg pollen
Anna Petersén NIKU
Jo Sindre Eidshaug
Ambjørg Reinsnos Hordaland fylkeskommune
Magnar Mojaren Gran NTNU Vitenskapsmuseet
Astrid B. Lorentzen NTNU Vitenskapsmuseet
Grete Irene Solvold NTNU Vitenskapsmuseet
Ingrid Ystgaard NTNU Vitenskapsmuseet
Hege Andreassen Vest-Agder Fylkeskommune
Lars Andersson Akershus fylkeskommune
Anders Wahlborg Hordaland Fylkeskommune
Morten Stige Byantikvaren i Oslo
Ulf Fransson NTNU Vitenskapsmuseet
Bernt Rundberget NTNU Vitenskapsmuseet
Marianne Johansson Akershus fylkeskommune
Irmelin Axelsen Kulturhistorisk museum
Magne Samdal KHM
Christine Boon Akershus fylkeskommune
Kristin Orvik Kulturhistorisk museum
Jan Berge Østfold fylkeskommune
Nils Anfinset Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Ole Kjos Østfold fylkeskommune
Svein Nielsen KHM
Sigrid Mannsåker Gundersen Østfold fylkeskommune
Lotte Carrasco Buskerud fylkeskommune
Janne Oppvang Tromsø Museum
Anja S. Melvær Buskerud fylkeskommune
Morten Bertheussen Østfold fylkeskommune
Julian Martinsen Kulturhistorisk museum
Merethe Kjølberg Buskerud fylkeskommune
Kristoffer Dahle Møre og Romsdal fylkeskommune
Åsne Helleve Statens vegvesen
Glenn Heine Orkelbog Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ole Grimsrud Riksantikvaren
Eva Smådahl Statens vegvesen Vegdirektoratet
Hege Damlien Kulturhistorisk museum, UiO
Dag Erik Færø Olsen University of Bergen – Norway
Kristine Johansen Riksantikvaren
Thomas Bruen Olsen FMS, Universitetsmuseet i Bergen
Tine Schenck MAARK
Stine Benedicte Sveen Sametinget
Maria Valum NIKU
Arild L. Teigen Buskerud fylkeskommune
Lotte Eigeland MAARK
Eirin Susann Beenberg Buskerud fylkeskommune
Anne Mette Haugen Rogaland fylkeskommune
Geir Sørgård Byantikvaren i Oslo
Tori Falck Norsk Maritimt Museum
Espen Uleberg Kulturhistorisk museum
Jan Kristian Hellan Kulturhistorisk museum
Lisbeth Skogstrand Riksantikvaren
Margrete Figenschou Simonsen Kulturhistorisk museum
Marianne Skandfer UIT – Norges arktiske universitet
Nora Pape Rogaland fylkeskommune
Morten Reitan Norsk Maritimt Museum
Marte Spangen
Karine Fure Andreassen
Lars Søgård Sørensen Rogaland fylkeskommune
Anne Traaholt Akershus fylkeskommune
Sølvi Helene Fossøy Buskerud Fylkeskommune
Monika Serafinska Hordaland fylkeskommune
Astrid Nyland AM, UiS
Jostein Gundersen Riksantikvaren
John Asbjørn Havstein KHM
Inger Marie Møistad Buskerud fylkeskommune
Steinar Magnell Rogaland fylkeskommune
Camilla Cecilie Wenn Kulturhistorisk museum
Monica Svendsen NTNU Vitenskapsmuseet
Astrid H. Bjørlo Rogaland fylkeskommune
Olle Hemdorff UiS
Krister Eilertsen Arkeologisk Museum/UiS
Anette Sand-Eriksen Kulturhistorisk museum
Sigrun Wølstad Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten
Raymond Sauvage NTNU Vitenskapsmuseet
Siv Anita Lundø Vikshåland Rogaland fylkeskommune
Carine Eymundsson IAKH, UiO
Steinar Kristensen Kulturhistorisk museum
Frank Halvar Røberg Buskerud fylkeskommune
Marja-Liisa P. Grue Norsk Maritimt Museum
Wenche Brun Am, UiS
Kjetil Loftsgarden
Kristine Ledsten Kulturhistorisk Museum
Frode Iversen Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Øystein Rønning Andersen Oppland fylkeskommune
Mathilde Møll Arnli
Vanja Suul Tørhaug Buskerud Fylkeskommune
Torbjørn Preus Schou Buskerud fylkeskommune/UNOSAT
Kristin Foosnæs Finnmark fylkeskommune
Gaute Reitan Kulturhistorisk museum
Ole Fredrik Unhammer Buskerud Fylkeskommune
Lars Forseth NTFK
Hilde Vangstad Norsk Maritimt Museum
Hanne Årskog Universitetsmuseet i Bergen
Grethe Bjørkan Bukkemoen IAKH, UiO
Inga Malene Bruun Sametinget
Mona Mortensen Sweco Norge
Silje Hauge Byantikvaren i Oslo
Elin Hansen Byantikvaren i Oslo
Emma Nielsen Buskerudmuseet avd Veien kulturminnepark
Kristin Bakken
Leif Inge Åstveit FMS, Universitetsmuseet i Bergen
Kathrine Stene Kulturhistorisk museum
Ellen Marie Næss
Lene Melheim Kulturhistorisk museum
Ingunn Holm Riksantikvaren
Anja Nordvik Sætre Telemark fylkeskommune
Anne Herstad Akershus fylkeskommune
Ingunn Dahlseng Håkonsen Aust-Agder fylkeskommune
Turid Brox Nilsen
Christine Tøssebro Universitetsmuseet i Bergen, Fornminneseksjonen
Unn Pedersen Universitetet i Oslo/ IAKH
Espen Finstad Oppland Fylkeskommune
Herdis Hølleland NIKU
Kristin Armstrong Oma Universitetet i Stavanger
Hein Bjerk NTNU Vitenskapsmuseet
Gørill Nilsen UIT – Norges arktiske universitet
Ronny Henriksen Klima- og miljødepartementet
Ragnhild Guribye Klima- og miljødepartementet
Sigrid Mannsåker Gundersen Østfold fylkeskommune
Håkon Glørstad Kulturhistorisk museum
Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!