NAM 2021 Digitalt

Årets program er klart! I år blir det en kortere, digital versjon av NAM, med fokus på informasjonsdeling. Vi holder både program og årsmøtet ettermiddagen 4 november.

Lenke til zoom vil sendes til alle påmeldte: husk å registrere deg innen fristen!

4. november 2021

12:15    Introduksjon og velkommen

            Ved styret

Forskningsbørsen

12:30    FOODIMPACT

            Marianne Vedeler

12:45    På tide å revurdere fimbulvinterhypotesen?

            Ingar Mørkestøl Gundersen

13:00    Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

            Knut Paasche

13:15    Diskusjon og spørsmål

13:30    Kort pause

Formidlingsbørsen

13:40    Livestream fra «the providentz»

            Agder Fylkeskommune

13:50    To formidlingsfilmer fra Moss og Son   

            Viken Fylkeskommune

14:00    Grav eller Nav

            Arkeologi langs Hålogalandsveien

14:00    Diskusjon og spørsmål

14:10    Kaffepause

Årsmøte

14:25    Årsmøte: se egen agenda

Resultbørsen

14:40    Gjellestad-utgravningen

            Christian Løchsen Rødsrud

14:50    Finn du noko gull?

            Lars Jølle Berge og Morten Ramstad

15:05    UiBs feltsesong

            Morten Ramstad

15:15    KHMs feltsesong

            Stine Melvold

15:25    E39 og Kjerringsundet, Romsdal, sesong 1

            Silje Fretheim

15:35    The Whale

            Jørn Henriksen

15:45    Kulturminner under vann (på land). Arkeologi langs nedtappede vann

            Ghattas J. Sayej, Theodor Lothe Bruun, Joakim Wintervoll

15:55    Diskusjon og spørsmål

16:15    Avsluttende ord fra styret

Prisene for NAM 2021

Konferanseavgift: 0,-

Medlemskap ordinært: 50,-

Medlemskap student/arbeidsledig: 0,-

Frist for påmelding er 30. oktober

Årsmøtesaker

Saker som skal tas opp på årsmøtet torsdag 5. november må være sendt til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med nødvendige dokument, senest seks uker før møtedato; innen 24. september. Alle registrerte medlemmer kan melde saker til årsmøtet.