Velkommen til NAM 2017 i Oslo 2.–4. november


Under årets NAM vil vi rette blikket fremover. Med utgangspunkt i dagens situasjon vil vi belyse fremtidsutsiktene og mulige veier videre for arkeologisk forskning og kulturminneforvaltning. Politiske føringer og et økt fokus på nytte i et samfunnsøkonomisk perspektiv gjør det sannsynlig at arkeologisk forskning og kulturminneforvaltning blir satt under press i tiden som kommer. Har norsk arkeologi en fremtid i sin nåværende form?

Varslede omorganiseringer i kulturminneforvaltningen tyder på at det blir stadig viktigere å fremme verdien av kulturminner, både ovenfor publikum og politikere. Bør vi som arkeologer i større grad argumentere ut ifra samfunnsnytte, før vi viser til lovverket? Dette står til dels i motsetning til forskningspolitikken der insentiv er knyttet til publisering i fagpublikasjoner og forskere får hverken tid eller uttelling for å formidle forskningsresultater til et bredt publikum.

NAM 2017 vil også sette fokus på hvorfor vi samler og hva som er viktig å ta vare på fra arkeologiske utgravninger. Dette endrer seg over tid og vil i dette tilfellet også se fremover, hva vil ha mest verdi for fremtidige arkeologer? Vi vil også forsøke å belyse utvalgte sentrale faglige utfordringer og perspektiver som i mindre grad har vært vektlagt i tidligere forskning, men som kan bli belyst og analysert gjennom nye metodiske og teoretiske tilnærminger.

 

Tid og sted

NAM 2017 arrangeres i Aulaen, i Domus Media ved UiO, 2.–4. november. Både Aulaen og Munch-maleriene er fredet i henhold til Kulturminneloven – det er derfor ikke tillatt med hverken mat eller drikke, unntatt vann, i garderoben utenfor eller i selve Aulaen. Vi legger inn rause kaffe- og tepauser slik at vi får i oss rikelig med koffein, disse vil finne sted i Frokostkjelleren. Lunsjen vil inntas på samme sted, og i Professorboligen. Begge byggene ligger ca. 2 minutters gange fra Aulaen.

 

 

 

Årsmøtesaker

Under årsmøtet torsdag den 2. november er det mulighet for å ta opp saker som du synes er viktige. Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret ved nam@arkeologiinorge.no sammen med de nødvendige dokumenter, senest seks uker før møtedato: innen 22. september. Alle registrerte medlemmer kan melde saker til årsmøtet.

 

Ekskursjon

Årets ekskursjon vil foregå relativt sentralt i Oslo. Vi tar først turen via NIKUs lokaler, hvor vi får høre om de siste årenes spennende utgravninger i middelalderbyen og resultatene derfra. Vi drar videre til Vikingskipshuset hvor KHMs Jan Bill vil gi en omvisning i utstillingen og fortelle om planene for det nye museet.

Forventet oppmøte kl. 10 i sentrum. Avreise med buss til Bygdøy ca. kl 12. Etter planen vil bussen dra fra Vikingskipshuset ca. kl. 14 og parkere ved Nationaltheatret.

Mer informasjon kommer!

 

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!