Forskningsprosjekter i arkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum (TMU), UIT – Norges Arktiske Universitet, 2013

7. mai, 2014

Forskning

Seksjon for kulturvitenskap omfatter fagområdene arkeologi, antropologi/samisk etnografi, etnologi/kulturhistorie, historie og tradisjonsmusikk.  Det drives innsamling, forskning, undervisning og formidling innenfor alle fagområdene. Seksjonen har et særlig ansvar for forskning omkring samisk kultur og historie.  Den arkeologiske forskningen ved Seksjon for kulturvitenskap omfatter alle perioder av Nord-Norges forhistorie, fra steinalderen fram til nyere tid.  Flere prosjekt er knyttet til deltakelse i Forskningsnettverk for universitetsmuseene.  I forbindelse med forvaltningen av kulturminneloven forbereder og gjennomfører seksjonen både større og mindre utgravningsprosjekter. Viktige forskningsområder er:

  • Bergkunst
  • Gårdsetablering i Nord-Norge
  • Utmarksressurser og produksjonsteknologi (kleber, jern)
  • “Waterscapes” i Nord-Norge fra jernalder til moderne tid
  • Sosiale og etniske relasjoner i nordnorsk jernalder og middelalder
  • Høyfjellsarkeologi i nord, spor etter fonnefangst på villrein

Høyfjellsarkeologi i nord, spor etter fonnefangst på villrein. (Assosiert prosjekt til LAND: SPARC. Snow Patch Archaeology Research Cooperation – The effects of climate change on vulnerable high mountain heritage environments (Finansiering: NFR).

Deltakere TMU: Roger Jørgensen, Stephen Wickler og Ingrid Sommerseth

I de siste hundre år har milde vintre og varme somre ført til at snøfonner og isbreer i Norge stadig blir mindre. Flere steder i høyfjellet smelter det ut av fonnene svært godt bevarte jaktredskaper brukt på villrein. Funnstedene til disse gjenstandene gir viktig klimainformasjon der vi kan sammenligne klimaet for tusen år siden med i dag. I Nord-Norge er det i de alpine fjellområdene ved kysten og på vidda spor etter en lignende fonnejakt på villrein. Jakten foregikk på varme sommer- eller høstdager når reinen trakk ut på fonnene for å avkjøle seg og for å unngå innsekter og særlig reinbrems (lat. oestridae). I dag er det funnet 25 pilespisser av ulike varianter i høyfjellene i Nordre Nordland, i Indre Troms og i Vest Finnmark. De fleste pilene er kartlagt og det ser ut som at de blir funnet i en fjellsone som ligger mellom 500 – 1000 meter over havet. I Nord-Norge knyttes alle funn av pilespisser, buestillinger og andre typer jakt- og fangstinnretninger til steder hvor villreinen har tilpasset seg beiteområer eller trekkveier, og disse stedene markerer som oftest et landskapsskille i terrenget. Et slik landskapskille kalles i det samiske språket for suohpáš.

Soapstone and millstone quarries in northern Norway: a geoarchaeological approach to the long-term production and circulation of stone artefacts. (Delprosjekt av NFR-delfinansiert prosjekt «Forskning i fellesskap – tema Utmark» koordinert av Lars Stenvik, NTNU).

Deltakere TMU: Stephen Wickler og Laura Bunse (PhD).

 

Gården som sosial arena ((Delprosjekt av NFR-delfinansiert prosjekt «Forskning i fellesskap – tema landbruket”). Deltakere TMU: Inger Storli og Johan Eilertsen Arntzen (PhD).

Creating the New North (CNN) (se presentasjon for IAS, UIT)

Deltaker fra TMU: Inger Storli

 

Skrevet av: Marianne Skandfer, UIT

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!