NAM SØKER KOORDINATORER TIL FAGGRUPPENE FOR FORMIDLING OG FAGPOLITIKK

12. april, 2014

Fagpolitisk, Formidling

NAM søker nye koordinatorer til faggruppene for Formidling og Fagpolitikk

Faggruppene har to hovedoppgaver: å rapportere hva som skjer på deres felt gjennom publisering på NAMs fagblogg, og å komme med innspill til konferansedelen av årsmøtet. Gruppene består av fem personer, inkludert en koordinator som blir utnevnt etter utlysing. Koordinatoren kan inneha vervet i inntil 5 år.

Koordinatorens oppgave er å sammenfatte bidragene fra gruppa til en enkel rapport, og å presentere denne under NAM-møtet. Koordinatorer som leverer/presenterer rapport vil få dekket deltakeravgift.

Interesserte søkere henvender seg til til Steinar Solheim: Steinar.solheim@khm.uio.no innen 1. mai 2014.

Kommentarer

kommentarer

Alle rettigheter © NAM | Gnist - web som funkler!