DET NORSKE ARKEOLOGMØTET 2023

Overordnet program

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Se Faglig program og Børsprogram for mer informasjon om de enkelte sesjonene

Dag 1, torsdag 9. november

Fellessesjoner

Sted:   Terminus Hall
09:00  Innsjekking
10:00  NAM åpnes. Ingar M. Gundersen på vegne av NAM-styret
10:15Åpningsforedrag ved Lene Melheim «Hvor står vi, hvor går vi, hvor vil vi med norsk arkeologi?»
10:45  Formidlingsbørsen
11:30  Lunsj
12:30  Spesialbørsen
13:30Kaffepause

Parallelle sesjoner

Sted:Elise DethloffTerminus Forum
13:45Stordata i norsk arkeologi: Metodiske og forvaltningsmessige utfordringerResultatbørsen
15:15Kaffepause 
15:30Internasjonalisering av arkeologisk forskning, kulturminneforvaltning og formidlingForskningsbørsen
17:00Avslutning dag 1 

Sosialt program

17:30   Byvandring fra Bymuseet til Christinegård med Erlend Hofstad (forhåndspåmelding)

19:00   Tapasaften på Christinegaard Hovedgård, Formannsvei 3 (forhåndspåmelding)

Dag 2, fredag 10. november

Fellessesjon

Sted:   Terminus Hall
09:00  Åpningsforedrag ved Margareth Hagen «Grunnforskningens verdi og synlighet»
09:15Plenumsdiskusjon
09:45  Kaffepause

Parallelle sesjoner

Sted:Terminus HallTerminus Forum
10:00«Festen er over»? Rammebetingelsene for undervisning og forskning i arkeologi- og kulturarvsfeltetNasjonalt digitalt registreringssystem for metallsøkerfunn (NDR) – hvor er vi og hvor vil vi?
11:30Lunsj 

Fellessesjoner

Sted:   Terminus Hall
12:30  Endringsprosesser i norsk arkeologi. Kulturmiljølovutvalgets arbeid og arkeologi for fremtiden
14:00Kaffepause
14:15Årsmøte
14:45Resultatbørsen
15:15Kaffepause
15:30I skjæringspunktet mellom arkeologi og frivillighet
17:00Konferansen avsluttes

Sosialt program

19:00   Festmiddag i Terminus Hall (forhåndspåmelding)

Lørdag 11. november

Universitetsmuseet sponser gratis inngang (forhåndspåmelding)

Bymuseet sponser gratis inngang til bygningene deres som er sesongåpne (forhåndspåmelding). For tiden er det:

Rosenkrantztårnet

Bryggens Museum

Se Sosialt program for mer informasjon